WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi na nieruchomości

ARCHIWUM PRZETARGÓW: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 
WYKAZY

27.11.2020 r.

 


DO POBRANIA:
   
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Gminie Świebodzice -GNŚ.6850.1.2020


 
OGŁOSZENIE PRZETARGU

10.11.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.


Oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 221/2 o pow. 0,1500 ha, położonej w Pastuchowie. Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2021 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020949/6. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
 


 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

10.11.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.


Oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1187 o pow. 0,1002 ha, położonej w Piotrowicach Świdnickich. Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2021 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020202/8. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie zabudowy mieszanej - mieszkaniowej oraz usługowo-gospodarczej Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
 


 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

10.11.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej.


Oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 141/7 o pow. 0,2800 ha, położonej w Czechach. Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020933/1 Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej z zabudowy.
Na ww. działkę zawarta jest umowa dzierżawy na czas nieoznaczony. Dzierżawcy nie przysługuje prawo pierwokupu, sprzedaż następuje łącznie z zawartą umową dzierżawy.
Do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie mają zastosowania ograniczenia sprzedaży wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 poz. 1655 z późn. zm.).


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o wynikach


 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

12.08.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej na czas nieoznaczony.


Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako część działki nr 1456 o pow. 0,0017 ha (dr – 0,0017 ha), położona w Piotrowicach Świdnickich. Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2021 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020208/0 Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie dróg wewnętrznych. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o wynikach


 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

12.08.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na ogródek przydomowy na czas nieoznaczony.


Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako część działka nr 178/4 o pow. 0,0300 ha położona w Pastuchowie. Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2021 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020948/9 Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o wynikach


 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

12.08.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej
na cele rolne (ogródek przydomowy) na czas nieoznaczony.


Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako część działka nr 25 o pow. 0,0874 ha położona w Nowym Jaworowie. Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2021 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020263/3 Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie rolnym (wyłączonym z zabudowy). Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o wynikach


 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

12.08.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej
na cele rolne (ogródek przydomowy) na czas nieoznaczony


Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako część działka nr 25 o pow. 0,0572 ha położona w Nowym Jaworowie. Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020263/3 Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie rolnym (wyłączonym z zabudowy). Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu

    Ogłoszenie o wynikach

 


 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

30.06.2021r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza IV rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po pięciu negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/2 o pow. 0,5000 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 06.08.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o rokowaniu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

23.06.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej
 na cele rolne na czas nieoznaczony


Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako część działka nr 260/11 o pow. 0,0576 ha (dr – 0,0576 ha) położona w Bolesławicach. Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020124/7. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenie dróg wewnętrznych. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu


 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

12.05.2021r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza III rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po pięciu negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/2 o pow. 0,5000 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 24.06.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o rokowaniu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

05.05.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej
 na polepszenia zagospodarowania nieruchomości na czas nieoznaczony


Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako część działki nr 473 o pow. 0,0188 ha w tym dr – 0,0188 ha położona w Jaworzynie Śląskiej. Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020171/1. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie dróg publicznych dojazdowych.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu

   Wyniki o przetargu
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

05.05.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej
 na cele rolne na czas nieoznaczony


Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 135/3 o pow. 0,10 ha w tym RIIIa – 0,06 ha, RIVa – 0,03 ha, RV – 0,01 ha położona w Pasiecznej. Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2021 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020952/0. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie teren gruntów ornych i użytków zielonych. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu

   Wyniki o przetargu
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

05.05.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony do właścicieli nieruchomości na sprzedaż 1/3 udziału Gminy Jaworzyna Śląska we współwłasności nieruchomości zabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 101 o pow. 1,2243 ha, położonej w Milikowicach.


Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2021 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr SW1S/00005479/9. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworzyna Śląska znajduje się na obszarze zainwestowania wiejskiego – zabudowa wiejska wielofunkcyjna (zagrodowa, mieszkaniowa, usługowa itp.) Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

05.05.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 810/3 o pow. 0,0763 ha, położonej w Jaworzynie Śląskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2021 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3 pokój nr 3
.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020119/9. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

DO POBRANIA:
   
  Ogłoszenie o przetargu 

20-05-2021
  Mapa do przetargu

   Wyniki o przetargu 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

05.05.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 810/2 o pow. 0,0816 ha, położonej w Jaworzynie Śląskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3 pokój nr 3
.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020119/9. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

DO POBRANIA:
   
  Ogłoszenie o przetargu 

20-05-2021
  Mapa do przetargu

   Wyniki o przetargu

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

26.03.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza II rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po dwóch negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna
i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/1 o pow. 1,5000 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 10.06.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o rokowaniu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     

  Informacja o wynikach rokowania 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

29.01.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza IV rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po trzech negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/5 o pow. 1,2635 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 05.03.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o rokowaniu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

29.12.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej
 na polepszenia zagospodarowania nieruchomości na czas nieoznaczony.


Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako część działki nr 473 o pow. 0,0188 ha w tym dr – 0,0188 ha położona w Jaworzynie Śląskiej. Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2021 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020171/1. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie dróg publicznych dojazdowych.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

29.12.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej
 na polepszenia zagospodarowania nieruchomości na czas nieoznaczony.


Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako część działki nr 301 o pow. 0,005 ha
w tym dr – 0,005 ha położona w Starym Jaworowie. Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2021 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020278/1. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie dróg wewnętrznych.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich innych obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

29.12.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej
 na cele rolne na czas nieoznaczony.


Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 135/3 o pow. 0,10 ha w tym RIIIa – 0,06 ha, RIVa – 0,03 ha, RV – 0,01 ha położona w Pasiecznej. Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020952/0. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie teren gruntów ornych i użytków zielonych. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

26.11.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego


położonego w Pastuchowie przy ul. Szkolnej 2/2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta Nr SW1S/00020216/9 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu wynoszącej 11,32 % w działce nr 220 o pow. 0,35 ha.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

16.11.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza III rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po pięciu negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/3 o pow. 1,1912 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 22.12.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o rokowaniu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

01.10.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza III rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po trzech negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/5 o pow. 1,2635 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 10.11.2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o rokowaniu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

01.10.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego


położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ludwika Ekerta 2D/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu wynoszącej 1,82 % w działce nr 491/6 o pow. 0,1802 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1S/00027414/6.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze w budynku 5 kondygnacyjnym. Zajmuje powierzchnię 41,70 m 2 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o pow. 2,50 m² Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu

    Wyniki o przetargu

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

26.08.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości przeznaczonej na ogródek przydomowy na czas nieoznaczony.


Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako część działki nr 153 o pow. 0,04 ha położonej w Pasiecznej. Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020952/0. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie rolnym. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

26.08.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza I rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po trzech negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/1 o pow. 1,5000 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 05.11.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o rokowaniu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

25.08.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego


położonego w Pastuchowie przy ul. Szkolnej 2/2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta Nr SW1S/00020216/9 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu wynoszącej 11,32 % w działce nr 220 o pow. 0,35 ha.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

25.08.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza II rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po trzech negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/5 o pow. 1,2635 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 01.10.2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o rokowaniu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

25.08.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza II rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po pięciu negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/2 o pow. 0,5000 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 01.10.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o rokowaniu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

25.08.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza II rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po pięciu negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/3 o pow. 1,1912 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 01.10.2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o rokowaniu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

13.08.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego


położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ludwika Ekerta 2C/13, dla którego prowadzona jest księga wieczysta Nr SW1S/00072812/6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu wynoszącej 1,85 % w działce nr 491/6 o pow. 0,1802 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1S/00027414/6.  

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu

    Ogłoszenie o wynikach

 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

12.08.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 221/2 o pow. 0,1500 ha, położonej w Pastuchowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.09.2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020949/6.
Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

12.08.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 302 o pow. 0,99 ha, działka nr 305 o pow. 2,58 ha położonej w Pasiecznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu

    Ogłoszenie o wynikach
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

17.07.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego


położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ludwika Ekerta 2 D/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu wynoszącej 1,82 % w działce Nr 491/6 o pow. 0,1802 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SW1S/00027414/6.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Zmiana ogłoszenia o przetargu
    Sprostowanie omyłki
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

09.07.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po pięciu negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/2 o pow. 0,5000 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 17.08.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

09.07.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po trzech negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/5 o pow. 1,2635 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 17.08.2020 r. o godz. 1130 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

09.07.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po trzech negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/4 o pow. 1,2635 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 17.08.2020 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

09.07.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po pięciu negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/3 o pow. 1,1912 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 17.08.2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE ROKOWANIA

09.07.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Ogłasza rokowania ograniczone do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po pięciu negatywnych przetargach

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/2 o pow. 0,5000 ha, położonej w Pasiecznej.
Rokowania odbędą się w dniu 17.08.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00010958/9.
Nieruchomość objęta rokowaniami zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

26.06.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego


położonego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ludwika Ekerta 2C/13, dla którego prowadzona jest księga wieczysta Nr SW1S/00072812/6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu wynoszącej 1,85 % w działce Nr 491/6 o pow. 0,1802 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SW1S/00027414/6.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

26.06.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79/6 o pow. 0,0370 ha, położonej w Witkowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pokój nr 3.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00020941/0.
Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie zabudowy zagrodowej.
Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy na czas nieokreślony


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

25.05.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III przetarg ustny ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci:
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/5 o pow. 1,2635 ha, położonej w Pasiecznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9,
pokój nr 2.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr SW1S/00010958/9. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

25.05.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III przetarg ustny ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci:
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/4 o pow. 1,2635 ha, położonej w Pasiecznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9,
pokój nr 2.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr SW1S/00010958/9. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

25.05.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza V przetarg ustny ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci:
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/2 o pow. 0,5000 ha, położonej w Pasiecznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9,
pokój nr 2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr SW1S/00010958/9. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
   


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

15.05.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 

na najem garażu przy ul. Mickiewicza w Jaworzynie ŚląskiejDO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

06.05.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej
 na cele rolne na czas nieoznaczony.


Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 222/1 o pow. 1,27 ha w tym RII - 0,07 ha, RIIIa – 0,92 ha, PsIII – 0,28 ha położona w Nowicach. Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3 pokój nr 3. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1S/00033541/0. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie rolnym. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.

DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

6.03.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

na najem garażu przy ul. Mickiewicza w Jaworzynie ŚląskiejDO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-236 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.02.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza IV przetarg ustny ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci:
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/2 o pow. 0,5000 ha, położonej w Pasiecznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9,
pokój nr 2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr SW1S/00010958/9. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
   


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.02.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza IV przetarg ustny ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci:
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/3 o pow. 1,1912 ha, położonej w Pasiecznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9,
pokój nr 2.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr SW1S/00010958/9. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
   


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

22.01.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci:
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/1 o pow. 1,5000 ha, położonej w Pasiecznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9,
pokój nr 2. br> Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr SW1S/00010958/9. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
   


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

14.01.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III przetarg ustny ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci:
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/2 o pow. 0,5000 ha, położonej w Pasiecznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9,
pokój nr 2. br> Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr SW1S/00010958/9. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
   


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

14.01.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza III przetarg ustny ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci:
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/3 o pow. 1,1912 ha, położonej w Pasiecznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9,
pokój nr 2.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr SW1S/00010958/9. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
   


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

14.01.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci:
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/4 o pow. 1,2635 ha, położonej w Pasiecznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9,
pokój nr 2.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr SW1S/00010958/9. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.


OGŁOSZENIE PRZETARGU

14.01.2020 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
ogłasza II przetarg ustny ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, uzbrojonej w sieci:
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna oświetleniowa,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/5 o pow. 1,2635 ha, położonej w Pasiecznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9,
pokój nr 2.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr SW1S/00010958/9. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i roszczeń osób trzecich.


DO POBRANIA:
   
    Ogłoszenie o przetargu
    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
    Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
          Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
     


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Jaworzynie Śląskiej
pok. nr 6 ul. Powstańców 3 lub pod nr telefonu: (74) 84-89-238 w godzinach pracy Urzędu.
statystyka

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |