WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

  | 2004 | 200520062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

 


  Plan zamówień publicznych na 2020 rok
  Plan zamówień publicznych na 2021 rok

OGŁOSZENIE PRZETARGU

08.12.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM (na podstawie art. 275 pkt 1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

na zadanie: Budowa oświetlenia drogi gminnej wraz z oświetleniem boiska oraz monitoringiem w miejscowości Stary Jaworów. W ramach zadania „Budowa oświetlenia na terenie gminy Jaworzyna Śląska ”

(Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna )
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
     Dokumentacja dotycząca zadania (SWZ)

23-12-2021
  Informacja z otwarcia ofert

30-12-2021
  Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

03.12.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM (na podstawie art. 275 pkt 1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

na zadanie: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 111240D w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej w Jaworzynie Śląskiej "

(Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna )
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu 
     Dokumentacja dotycząca zadania (SWZ)

20-12-2021
  Informacja z otwarcia ofert

22-12-2021
  Ogłoszenie o wynikach


OGŁOSZENIE PRZETARGU

22.11.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM (na podstawie art. 275 pkt 1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

na zadanie: Budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

(Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna )
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
     Dokumentacja dotycząca zadania (SWZ) (~ 580MB)

01-12-2021
  Odpowiedzi na zapytania

02-12-2021
  Odpowiedzi na zapytania

06-12-2021
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania

07-12-2021
  Informacja z otwarcia ofert

17-12-2021
  Ogłoszenie o wynikach

30-12-2021
  Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

08.10.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie: Budowa oświetlenia drogi gminnej wraz z oświetleniem boiska oraz monitoringiem w miejscowości Stary Jaworów”

(Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna )
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
     Dokumentacja dotycząca zadania (SWZ)

25-11-2021
  Informacja o wynikach

 OGŁOSZENIE PRZETARGU

24.08.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Jaworzyna Śląska oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2021-2024”

(Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna )
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
     Dokumentacja dotycząca zadania (SWZ)

31-08-2021
  Odpowiedzi na zapytania

08-09-2021
  Odpowiedzi na zapytania

  Odpowiedzi na zapytania
  Odpowiedzi na zapytania

09-09-2021
  Odpowiedzi na zapytania

15-09-2021
  Informacja - kwota do przeznaczenia

18-12-2021
  Wybór ofertyOGŁOSZENIE PRZETARGU

13.08.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie: Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska – ETAP II”

(Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna )
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
     Dokumentacja dotycząca zadania (SWZ)

  Ogłoszenie o wyborze cz.2Zaproszenie do złożenia oferty

03.08.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn:
 
"Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworzyna Śląska”

Zadanie jest dofinansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.
(na podstawie art.2 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych)DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie oraz załączniki (SWZ)
  Zmiana załącznika nr 1 dot aktualnego ogłoszenia

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

14.07.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie: Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska – ETAP II”

(Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna )
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
     Dokumentacja dotycząca zadania (SWZ)

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania cz.1 i cz.2
  Ogłoszenie o wyborze cz.3OGŁOSZENIE PRZETARGU

02.07.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie: Budowa oświetlenia placów zabaw. Budowa oświetlenia placów zabaw w ramach zadania „Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska”

(Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna )
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
     Dokumentacja dotycząca zadania (SWZ)

 OGŁOSZENIE PRZETARGU

29.06.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie: Budowa OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY”- ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul. Sosnowa, ul. Akacjowa, ul. Świerkowa w Jaworzynie Śląskiej

(Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna )
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
     Dokumentacja dotycząca zadania (SWZ)

 OGŁOSZENIE PRZETARGU

21.04.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie: Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów malej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska" - Etap I ” 

(Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna )
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
     Dokumentacja dotycząca zadania (SWZ)

04-05-2021
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Zmiana w SWZ

     Załącznik nr 10B07-05-2021
  Odpowiedzi na zapytania
     Załączniki do odpowiedzi

12-05-2021
  Informacja o kwocie zamówienia

  Informacja z otwarcia ofert

24-05-2021
  Ogłoszenie o wyborze cz.1

  Ogłoszenie o wyborze cz.2

  Ogłoszenie o wyborze cz.3

  Ogłoszenie o wynikachZaproszenie do złożenia oferty

23.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej:
 
na udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego złotówkowegoDO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie + załącznik oferty

  Odpowiedzi na zapytania
  Odpowiedzi na zapytania
  Odpowiedzi na zapytania
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

05.02.2021 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czechach w ramach zadania „Sieć centrów rekreacji i integracji społeczności lokalnej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, w miejscowościach Czechy i Bagieniec” 

(Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna )
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
     Dokumentacja dotycząca zadania (SWZ)

15-02-2021
Odpowiedzi na zapytania

15-02-2021
Odpowiedzi na zapytania


22-02-2021
Informacja z otwarcia ofert

09-03-2021
  Ogłoszenie o wynikach

 


 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |